مطالعات خاورمیانه

در این وبلاگ سعی برآن است تا موضوعات علمی و خبری در زمینه ی مطالعات منطقه ی خاور میانه ارائه گردد.

» گزارشی از عملیات های غافلگیر کننده نیروی هوایی اسرائیل در گذشته :: ۱۳٩٢/٧/٩
» زراد خانه اتمی رژیم صهیونیستی خطری برای امنیت جهانی :: ۱۳٩٢/٧/۳
» سلاح های شیمیایی مخالفان سوری ؛ بهانه ای برای حمله به سوریه :: ۱۳٩٢/٦/٧
» ۱۳٩٢/٤/۱٢ :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» محیط زیست فلسطین قربانی جاه طلبی های هسته ای رژیم صهیونیستی :: ۱۳٩٢/۳/۳٠
» تحولات عربی و راهکار برون رفت از چالش ها :: ۱۳٩٢/۳/۳٠
» رویکردگروه های مسیحی در درگیری های سوریه :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» گام های نامطمئن کویت :: ۱۳٩۱/٧/٢۸
» محور نه... :: ۱۳٩٠/٩/٦
» زوال امپراطوری آمریکا از چه زمانی آغاز شد؟ استفان ام. والت :: ۱۳٩٠/٧/٢٤
» آ یا ترکیه نقش تعادلی خود را در خاورمیانه جدید ازدست خواهد داد؟ :: ۱۳٩٠/۳/۱٠
» بهار عرب David E. Hoffman :: ۱۳٩٠/۳/۱٠
» هنری کسینجر در گفتگو با سیمون شاما :: ۱۳٩٠/۳/٩
» مسائل زنان در خاورمیانه :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٦
» در مصر چه گذشت؟ دورنمایی از انتخابات و اعتصابات در سال 2010 :: ۱۳۸٩/۱۱/۳٠
» زوال امپراتوری ها، نوشته اریک هابسبام :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٢
» سیاست خارجی اسرائیل :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۱
» تاریخ خاورمیانه بخش 3 :: ۱۳۸٩/۱۱/٧
» بازارودموکراسی نوشتۀ: مایکل ماندلبام :: ۱۳۸٩/۱۱/۱
» تاریخ خاورمیانه بخش دوم :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٥
» منازعات قومی در خاورمیانه 2 :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» منازعات قومی در خاورمیانه بخش 1 :: ۱۳۸٩/٩/٢۱
» افزایش اهمیت اقتصاد سییاسی بین الملل درپی چالش های ناشی از جهانی شدن :: ۱۳۸٩/٩/۱٦
» کنفرانس خاورمیانه آفریقا آپارتاید :: ۱۳۸٩/٩/۱۳
» اعراب و مباحث هسته ای در خاورمیانه و خلیج فارس :: ۱۳۸٩/٩/٦
» الفبای منابع و کاربردهای انرژی برای جهان قرن بیست و یکم ( واسلاو اسمیل) :: ۱۳۸٩/٩/۳
» برخورد فرایند های جهانی شدن در خاورمیانه :: ۱۳۸٩/۸/۳٠
» خاطرات پرویز مشرف درباره ی طالبان :: ۱۳۸٩/۸/٢٧
» خاورمیانه و چشم انداز دهه آینده نوشته: محمد حسین حافظیان* :: ۱۳۸٩/۸/٢٦
» جدول شاخص های اقتصادی مناطق و کشورها :: ۱۳۸٩/۸/٢٦
» کانون های بحران منطقه ای بخش 2 :: ۱۳۸٩/۸/٢٦
» کانون های بحران منطقه ای بخش 1 :: ۱۳۸٩/۸/٢۳
» چرا هیچ کشور عربی دموکراتیکی وجود ندارد؟ :: ۱۳۸٩/۸/٢٢
» روابط ایران و عربستان :: ۱۳۸٩/۸/٢٢
» ایران اکونومیست:شکست سیاست های آمریکا در خاورمیانه :: ۱۳۸٩/۸/٢٢
» تاریخچه ی اوپک :: ۱۳۸٩/۸/٢٢
» تاریخ خاورمیانه بخش 1 :: ۱۳۸٩/۸/٢٢